Surahammar Fido famnar

vers

se

tempel

hör

hjelpens

tysta tjenst

hör

sol

i kanderad lamm

 

duvor

eld i son

duvor

nu följer jag

kör

kör

sov

valde rest