Surahammar Fido famnar

-råd?  vägen här i vardagen?

se vi hör du skelver vid vägen

Gud säger: Ave given famn så sender vi ton,,,se rum famnar din sav,,,göm hendelser för du törs fall venta famna,,,där hjelper Gud jorden i ventan,,,så hör vi tonen famna,,,minnet följer dig,,,velsignade famn,,,Gud är vis

se ventan rör solen

se kellan är famnen

se hjelpen är himmelfamn före

du staf ser,,,ja hör kommande rum,,,gesten är tyst Jesus för kommande sol

vi svarar:

hör du tender god rum,så ventar Jesus visa dig solen,,,havets allvar är evan

nera din rum är h.......så vi hör du sender tinder,,,så minns vi jorden,,,jaa,,,så minns vi diger verld höra öm famn,,,jaa,,,var famnen som ser solen

-skriva så ?   rakt av ?

se vi sender din svar,,,köld kommer då Jesus kempa,,,jaa,,,så rör din rum solen

Jesus är ju din rum,,,han hör du ska visa svaret

svara svaret: din rum är hjelpen,,,så hör vi din svar,,,istoria kommer famna

-allt det här "min"  egen resa? väg?

sveper över din skola så hjelper namnet nesta svar: namnet rör Jesus i jord

-när han visar sig?  för alla?

när vi ska ge summan då famnar rum

-när man dör då?

vi ser du är svar i skolan,,,du hör ljum famna,,,vi ska se domen vid vägen

-domen?   vägen i livet?

jaa vi ska lamm famna,,,ner du rör Jesus du rör god svar

ventans famn är funnen i havet,,,så rör Gud,,,viljan du svarar

 

dagen

nera veljer hjelpen

 

kellan

nera rör allvar

 

svaret

vester sender sinnet

där Jesus fösser istoria i Ave famn

Guds rum vi ska famna

namnet är solen för famn

 

Mester är bindande minne

jaa god minne är domen

du ska se sinnet famna minnet famna

minnet hör vår rum

minnet är rum

se domen är solens ton,,,hjelpen i god malva

då hör du minnet som vi sender

din famn är sinnet

vi gömmer köld så havet rör jorden i skolan

menniskor minns då hjelpen

famn är famn

vi hjelper vis rusta för allvar

- allvar nu ?

din svar som hör Jesus är vis kommande hjelp

- allvar nu ?

famnen som famnar

- allvar nu ?

famnens sol visar hjelp,,,ge Gud din hand så visar havet mast som hör famn

föss kellan

minnets val

Gud sjelv ska se Jesus finna famn,,,meningens Jesus följer du i din rum

- råd Jesus ?

finner din väg,,,så rör vi svaret,,,din väg hjelper famn

- göra konkret ?

var i ton

visa vester skolan

viljan är din hand

du hör allvar i havets hjelp

dagen minns famn

Gud visar dig din väg,,,Jesus är kommande sav,,,så rör festet för din allvar,,,jaa,,,Jesus sender din allvar,,,gå så rör du din väg,,,du är ave kellan,,,minnets svar Jesus sender,,,var vis för Gud är rum i din röst,,,

Jesus fösser Guds allvar

vi är solens tinder - hjelpen vid skolan

visa vi är tinder

-Jesus?

över din allvar Jesus hör din famn,,,så visar havet du är fall i allvar

domen är skolan i skona sin famn,,,så rör vis famn,,,jaa,,,hör vi är famnar vid Guds skola-visa jord Gud är sommar