Surahammar Fido famnar

vi ser

finn vägen

finn famnen

din väg vi ska svara

istoria enter jorden

så rum ska röra famnen

din väg lindan famnar

lindans röst famnar din kellas rum

fallet är nera

famnen nera ser kellan

Guds väg ni ska svara:

tend domen vid famnen

 

-råd vad skriva på datorn?

venta rum famnar jord

se din svar ska röra tham

Guds väg vid vis svar

jordisk band ventar se ton

jaa

Jesus fösser nu vis väg

din väg vid svaret

svara domens famn

se lindans rum

hjelp Guds röst

visa sommar famn

skriv :

evan rör svaret

havet visar svaret

vis rör hjelpen

famnen är i rum

rum finner sinnet

visa svaret

rör rum

fest sommar

hjelp Gud svara

Iman är nåd vid sommar

- läste om den sista tiden, förklara?

nera är du vid svaret,,,halvans famn hjelper domen,,,handen följer din famn,,,Gud sender sinnets svar,,,vi ser din svar,,,hjelpen famnar famn

 

- domen?  min personliga? mitt levnadsminne?

nera sender kellan din famn

du svarar sommar

domen är allvar för jord i tend famn

domen är famnens svar vid skolan

halvan visar svaret

så minns hjelpen kant vid sommar

Guds famn visar hjelpen

domen följer nera vis rum

enter rum

vi lindar jordens rum

fönster finner kindens famn

din väg domen finner senda dom i hav

tend din svar

Guds famn följer sendaren

du är bandet i lov

fem visar hjelpen

din väg tender där svaret

fem visar hjelpen

Guds väg

Guds famn

havets rum i ton