Surahammar Fido famnar

du ska visa allvar så verlden Jesus svarar

val

val är dom

jaa

val är sommar Gud rörde

jaa

visa rum som sommar enter

rör jordisk sinne i hjelp

jaa

du ser verlden vid din sinne

Jesus hör din malva

föss din rum i omens kella

Jesus hör val

lindan är vis val

sommar är en ris (ris=gott,bra)

jaa

där ser du sol

namnet är Emanuel i din verld

hör hör havet är eldrum

tender du jord i sol svarar famn var famn

bind din ljumma famn i Ave Ave jag är hender som hender rör i famn