Surahammar Fido famnar

Gud faller i nådens hand

Gud faller i kommande rum

Gud faller i sinnets sol

Gud faller i hjelpens svar

Gud allvar summan sender

Gud havets iman finner 

allvar sender Gud

allvar sender Gud

visa vägen,,,följ vis rum som sender din hjelp,,,

ave famnen i nådens hand

ave Guds svar vid bindande namn

Gud rör verlden så fem finner domen i jag Jesus famnar

ave santas boning

ave santas namn

ave solen vid hjelpen

velsigna santas tvag

jaa

velsigna umbäranden innan verlden ska veldig velsignad kall röra

ave din väg i nådens ton

ave Guds hand i dagen

valet famnar vis svar

eldens svar före Jesu svar ska salvan bana

innan viljan rörde Gud

vis väg såg din famn

giv nådens sol rum

giv jordens svar sol

giv Gud domens namn

allvarssvar vid ton

23/2

idag svarar vi

du ska summan senda till sendarens tvag så vi kan kenna viljans röst,,,visa du din rum som ser allvar vester svara,,,Gud ser namnet jordisk sol som famnar tinder i svaret

-legalisera incest!!!  nekrofili?!!! på förslag   otroligt!!

ja vi har fast skam famnat så Jesu svar vill senda tham som svarar eld i rum

- jag har skrivit om det! på FB

visa anden minnet som du rör

-det jag gör här och nu?  blir minne ju

jaa  visa din väg,,,famna ton som ventar se dagen i famnen

-skriva " var stolt över det kristna budskapet" ?

damen ska skriva sömmens fall ser enad rum i famn

-vad och hur skriva?

skalan är helsvart för hjelpen fast svarar boning i famn

-hur få fler förstå famn?

visa fallets svar

visa fallets svar

visa fallets svar som rör viljan i famnen

ave din väg i din rum

i din väg ska du senda imans väg

himmelsk röst ska tenda din väg så ventans nera famn ser ljum minne i kellan

himmel är i din väg

visa jorden vi havet finner famna jorden

Gud vester ser röra famnen

Ave Guds rum i verlden

- visa bilden "jorden är min" ?

sender nåd som hör viljan sona sin vägs famn i rum

Jesus svar är : send du din sol som rör famn i verlden

jaa visa verlden vi är fall som sender domen i famn

jaa

vi är Guds tvags solar som sender din kellas svar

allvar är din väg

Jesus är i domen

ave Guds hand i domens ton

bana vägen så rör du vis väg

Guds hand är vid vägen

-sitta här och hålla tyst!!

havet visar där vägen

-sitta här och vänta?!

jaa   sitt du och vänta vi ska senda din svar

kommande famn rör du i jordens svar

enad rum i verlden

nera är ventans rum

iskall är semre rum för dj  val

himmel är i din väg

se Guds svar rör Jesu svar