Surahammar Fido famnar

fallet ska veldig rum röra så timmen rör viljans malva


salvan svarar elden

salvan svarar nåd

salvan fösser kellan

famnens väg når rum

Jesus svarar nera du ska famna ramen i nera fast svar,,,allvarsfamnens svar