Surahammar Fido famnar

allvar rör svaret

be

allvar sender Guds visa velde

allvar följer Guds famn

Guds svar rör rum

giv Gud din famn

- flera skyller på kyrka och Gud när något blir fel,  -vad skriva till svar?

skriv Jesus sender en famn till hjelpens svar,,,se du kan följa Guds allvar så vi fösser jordisk rum ventans svar : Ave Gud i rum,,, sender en famn,,,sellskap allvar velsignar,,,Guds famn ser visa du minnet fösser i rum,,,andens nemnare ventar Guds lamm senda till famnens kallfall i kindens ventil,,,Jesus fester heavens nåd,,,nåd i allvar för rum

allvar nu?

Gud tonen fösser i viljan som famnar Guds hand

- jag famnar Gud!

jaa,,,rör sönderrullande vesterfeste som gammal vill fem fössa i kantens namn,,,Gud rör rum som svarar din hjelp,,,ave din sols svar,,,famnens famn i ton,,,Guds svar är din kellas kella som fem sender vid vägen,,,giv din famn i rum så famnen fösser rusta god famn

- hjälp mina tankar,,,oro om alla

tender minnet vid rum så viljan sender följets röst,,,havets kall i dimmans fall fösser hjelpens ton,,,aska halvan sender så viljan enter Guds rum,,,havets famn i verlden

samtal 

be viljan ska finna solens namn som vill följa vis svar

Gud rör din famn

Gud rör din sinne

svara famnen du rör,,,Jesus famnar din svar,,,- aktivt göra?,,,hjelp du rör så fem velsignar en famn,,,gammal bindande fin ventans svar fester vi vid din hjelp,,,- mer nu?,,, hjelp famnen,,,se din svar,,,gammal gammal väg som finner en kellas famn,,,-vill göra och hjälpa!,,,enad vis hand ska famn senda vid hjelpen,,,se du finner Guds famn som följer namnet,,,en allvar är din famn före hjelpen svarar gammal gammal rum,,,svarar du sinnets svar allvar hjelpen sender,,,

timmen veldig kella ska veldig hjelp famna,,, sinnets visa jag är nådens ton,,,veldig hjelp vid famn,,,en sol ska finna din hjelp så ventan ska velde veldig sol famna

Jesus rör din famn,,,gammal famn som famnar,,,enad vis kella,,,Guds rum är vi i Guds sols ventan,,,venta famnens svar,,,gammal rum fester en famn i svaret,,,Jesus sender din famn i allvarssvar,,,ave Gud i vis väg,,,ave Gud i vägen,,,ave Guds rum i famnen

samtal

dimman finner dagen rör eld i vägen

havets sol ska följa en svar som famnar

en kellas svar ska fössa din Jesu svar

havet ska famna verlden

-råd mig?

minnets kall ska visa vägen för rum som fösser elden i jorden

-hjälp!  rätta!

havet ser du finner vis rum,,,Faderns sol i famn,,,be din famn senda Guds röst,,,ave tinder i jorden,,,en Gudsrum är vid din väg

-man sade "vägen är nera"   - vilken väg?

viljans väg

viljans sols väg

heavens väg som följer 

din sol ska vilja röra allvar i rum

Guds famn famnar din rum

vi sender din sols famn som fösser Guds hand

-göra aktivt?  mer?

he (andas djupt) tist enter gummans eld,,,så elden binder havets linda,,,vi stall i festa Jesu famn,,,lov veldig röst ska famna

- Jesus?  ord?

dimman binder andens nåd

binder allvar i solens rum

- allvar nu?

där kenner lammet famn som veldig kiss famnar

allvar är domen som jentans ande fösser

Guds feste minns handen

allvar kenner fem allvar  finner i rum

din allvar andens linda hjelper

fösser Guds hand som finner hjelpen i vis svar

gammal där följer din ton

be

Guds hand ska visa jorden rum som allvar rör i famn

Guds famn i svaret är elden som gärna kall fösser 

var vis i famn

var vis i vishet

var famnens lamm

så famnar Gud vis hand