Surahammar Fido famnar

du ska skriva: viljans allvar vi hör

du ska skriva: ventan är i famnen

skriv: kempa i famn

skriv: tend famn

         se kind

         var svar i verlden

         havet ser hjelpen

skriv: du ser svaret - famn för hjelpen

Ave Guds rum i Ave famn

famnen rör din ventan

se home är rum i rentans röst

kindens rum famnar

min rum är istorias fina Ave

bend malva

bend malva

god väg finner svar

nera din väg hjelper famnen din namn

sender jorden svaret

Ave domen

Ave jordens svar

istoria giver dig kind

min rum famnar vis

Ave vis svar

så hör du vis rum

menniskorusta visa jorden fin väg