Surahammar Fido famnar

                                                      gro du santa i jagets svar

                                                     gro du famnen i jordens svar

                                                     gro du dagen i rummets rör

                                                     din svar famnar sommar