Surahammar Fido famnar

vi svarar:rör din malva , vi sender vishetssvaret

sestav

est

visar svaret..

dagen

giver

tomhets rum..

nera

veldig

giftsav rör..

domen

sellskap

est är hjelp..

hastig

famn

rummet visar..

tiden

hjelper

domens ljum..

lender

feller

dagens fall..

rusta

sender tyst val..

fin

gumma

famnar verlden..

jag

rör

svarets son..

där

tinder

giver ljum..

nera

famnar

vishets salva..

ton

fast

sestav enter..

namnet

hjelper

sinnets son..

bend

giv

salvans fall..

dust

selver

givarens ton..

dagen

din

kampens famn..

tyst

ris

giver tinder..

din

rum

sender sav..

 

hjelp Gud tenda min jord