Surahammar Fido famnar

kommande ton finner nåd som sönder fester i famn

så lammet rör Guds sol

jaa

Guds famn rör vis kall i verlden

allvarsfamn svarar vis famn

ave Gud i rum

se Guds lamm fössa allvar

bön

domen 

elskar santa

 

domen

elskar kellan

 

domen

fester kellan

 

domen

finner hjelp

 

domen

lindar nåd

 

domen

rör hjelp

 

domen

svarar eld

 

domen

fösser Emanuel

hjelpens andes jag ser famn

 

dimman hör nåd röra famn

dimman visar solens kella