Surahammar Fido famnar

10/8-16

-kyligare idag, ingen bil idag

själv i fallet finner vi hjelpa som illa rör,,,eldens ave jordisk famn,,,gammal gammal svar faller vid vägens famn,,,Jesus halva följer allvar så vis famn ska fössa solen

aska fast hender kenner

aska fast famnar hjelpen

aska rör rum vid ton

andens gamla rum är i famn

-blir varm- kokhet,,,ler

aska fast svarar en famn,,,ge din väg god rum så hör vi lindan senda en kellas jag i verlden

-allvar skriva nu?  hemsidan?

så enter nådens visa jag

Jesu rör din bostad

se din hjelp fallet ska famna

du famnar lammet i famn

som en tham elden hjelper

som en gammal gammal rum svarar kellan

se din boning enter nu famn

enter gummans band

Gud är en eld i famn

ave famnen i rum

gest är helgdagsrum 

så vi svarar gammal gammal allvar

jaa

dagen sender famn

dagen fallet ska bistå

ge din rum famnen i vis famn

venta jagets rum som enter vis rum

där hjelpen är i bostad

jaa

rummet anden rör

rummet gammal gammal hand svarar

enad rum vid svaret

havets svar är hjelpen

bistå Guds svar

himmel är i din rum

ave famn i rum

ave famnen i svaret

allvar är jagets rum

gammal gammal rum ser du ska famna en svar i svaret

hjelpens andes linda

ge Gud handen så lindan rör viljan i famnen

ave Guds rums linda

hjelpen famnar ave

bend domens eld i kellan

gammal gammal hand är i tonen som hör jag är en svar i solens gamla rum

du är vis famn

din rums famn i verlden

-kväll och det regnar

Guds hand finner ni i mantelrumssvar

jaa

bandets rum ser din famn röra rosen i famn

Guds linda rör din famn

bistå Guds svar

allvar är vi i rum

ave Guds famn i rum

To 11/8 

bind nådens röst så helsar vi Guds allvar i vägen

-hur?

bistå Guds väg som din rum svarar

hjelpen är Guds hand

-skriva? samtal onsdag- torsdag?  till mig? alla?  råd? så jag gör det rätta

allvar visar rum,,,handen kommer venta en kella som visar dig din rums velsignade röst,,,ave din väg som rör Gud i famn,,,ave famn i rum,,,visa rum allvar i Guds svar,,,jaa,,, visa du vi är i svaret,,,gammal gammal svar som sender Guds famn i vis famn

-skrev om Jesu budskap på FB- kärlek till varandra

jaa,,,Jesu rör vis famn,,,Guds svar rör rum,,,en röst svarar kellan,,,ave Gud i band som famnar Guds svar,,,Jesu svar finner rum i rum

- hör två svar, ord, ibland

allvar rör rum så viljan finner din väg

visa du rum som fösser Guds svar

Jesu svar i din famn

himmel är i Jesu rum

jaa

Jesu svar är vid famnen

ge din vägs famn i svaret

- visa er vad jag famnar?  visa alla att jag famnar? neej känner jag,,,visa att ni är här?

jaa

visa Guds hand som famnar Guds rum i vis svar

jordens svar vid boningsrum är du vid boningsrösts hand