Surahammar Fido famnar

hör hör fall

hör hör gåvan

hör hör vishetens jon

hör hör omen är famn

hör hör sendarens val

hör hör jordens sentfestersynd

hör hör gåvans selvande sinne

hör hör givande hav helsar

fest ros i kant

domen fem gör

ta med det här?

henderna ser summan...givande är jordens gåva...nåd helsar jag veljer kant...onda rör syndens öga...gör havets hand...gå min vinterjordiska feste...hör så allas andesvar...jorden visar summan...var sendaren som elskar jagets malva...est ser min tusenfamn...jubel estraden shaman valde...kend famn är summans jag...bunden söm famnar sinnet...jorden visar malva jid human...fall livet kan vara...bind din famn i var gåva...öster var så famn...har du gjort sommarkall?...be för alla i eldens maning...jorden feller ros...mening gör jordens est...hela havet valde summan för jordens eld...mana dom eld ser...nåd minns jorden gör hamn...många är intersvar som hör...bönen hör jordens tysta est...

kall= förmedla fems innebörd?

cementera jordens visa ord...kend följer halvan...mönster ser fem...sender allas jordiska tid...umbäranden jag kenner hemna...tiden valde vis ljum ros - famna då himmelsval i valet...gör allas interfamn munter...ljum eld kan famna vid din allvar...vi är din enda jon som famnar...velj jid human... ???...jid är sinnets tusenmentorsinne...jid är öster mantel i moln...jid är tusen mantlars ömma söm...OK tolkade fel... något mer skriva?...

skriv:

över havet

hör handen

som verlden

kall fester

böna

human

över sendarens

allvar

där helsar

fem jon

i allvar