Surahammar Fido famnar

samtal,,,stjärnklart to. 1/9 kl 0300

bindande väg vill binda hjelpen i solens gamla famn,,,din famn ska se kellan som enter jordisk rum,,,var rums sendares kella i hjelp,,,där rör rum en Gudshand som hör elden fössa kellan,,,Guds rum följer given famn,,,viljan allvar rör,,,solen finner en famn,,,

 

bind bandet så lindar vi vägen

bind bandet så svarar vi famn

en sols rum är Jesu svar

ljum i famnen rör Guds hand

viljan famnar vis rum

 

havet elden kenner röra fallet så ljum rum är vid tinder,,,du minnet ser famna enad jordisk famn vid  vorden fin rum,,,eldens hjelp kan famna,,,en hand följer du som fösser himmelsk famn,,,gammal rum visar sin svar,,,du rör rum som fösser kellan,,,anden enter Jesu rum så du visar allvar i famn,,,ave Guds hand,,,bind Guds famn,,,viljan följer allvar,,,gammal Guds halva vill visa dig din kellas allvar,,,jaa,,,visa Guds hand för bindande visa ska följa anden i vis famn vid Guds hand

- var med X

- var med så jag orkar! så jag gör det rätta!

boningsallvar är Jesu hand,,,Imanuels ave famn vid min rum,,,andens ton allvar följer

- allvar för mig ?

... ska min timme se du ska minnas ave famn,,,du rör rum,,, handens svar var en andes röst vid hjelpen

-allvar nu?   göra?

hjelp Gud finna sendarens cemanterade veldiga jag så halvan famnar en veldig jordisk rum vid Jesu rums röst

ave Gud i famn

ave vis rum

ave vis svar i famn

 bistå havets svar

se famnen summan allvar kenna

du finner Guds lamm

så följer Gud vis rum

en väg är hjelpen

en famn är famnens rum

du finner din svar i famn

be famnen röra Jesu famn

-HUR??

var gammal vägs sendare,,,se vägen vill famna,,,följ Guds rums väg,,,en ave jordisk svar,,,giv jorden malvas famn,,,en andes famn är fin bands väg,,,menniskor rör hjelpen,,,vägen vill famna gammal vägs svar,,,                                               gammal band ventar se: 

du ska visa rum -- vi rör din hjelp

visa jorden -- vi rör rum

famnens rum är veldig svar i vis väg,,,så följer du vis rum i famn

- visa genom datorn?

göm andens summas veldiga hjelp i din famn,,,där är sendaren i famn

- hur visa?

visa vägen som är famn

visa solen din famns rum

visa allvarets sol i famn

ave din rum i famn

ave famn i rum

Gud kenner Jesu sols sendare som famnar allvar i famnen

var famn vid Guds jordiska rum

bandet följer famn