Surahammar Fido famnar

samtal

- hostar hes varm

estradens famn rör hjelpen

eldens famn visar kellans rum

du rör gift vid svaret,,,hela svaret svarar hjelpen,,,fem finner Jesus i Faderns svar

där ristar du famn i svaret

timmen vill svara sellskapssvar vid en föss himmelsvägen där hjelpen enar famn i formens velde

jaa

Guds halva famn visar vi i nådens famn

hela vägen fösser nera famnen där lest följer Guds hand

var famnens andesrums visa svar,,,hela gamla visa svaret ska följa fem är vis i rum

du rör gift i vägen

du rör famnen i svaret

aska binder famn

- oro?  ja! mycket runt

Masten eldens hela hjelp rör gift

be bandet famna

en sols svar ska fössa vis rum i jorden

- klimatet?  oro överallt

jaa

du fösser sellskapsviljan före hela verlden fentar allvar

hör Guds kinder ska nera följa famn

dimmans väg är kellans svar

ave Gud i famn

se du fem ska finna senda i sundens veldiga rum

anden är jag som visar andens hela väg vid famn

himmel vill velsigna nimbus rum

eldens enade velde