Surahammar Fido famnar

-mönstret nu?   förklara?

hjelp hjelp din kind

jaa

giv jord val

ge jord ris

val för tinder

ge god visa

send vis band

följ vis rum

följ ris i solens rum

giv jord ris i famn

famn i skolan

jaa

hjelp du skolans evangelium

se Fadern vill famna gift i din skola du följer

så hör vi ton

skriv:

öm är vis i hand

jaa

skriv:

kasta verldens synd i köldens kella

skriv:

bön är en kind

följer din rum

jaa

du kan skriva:

havets bind ventar se Imanuel följa famn

havets jord är evans svar

rinden hemma famnar

där ger rum en tinder som famnar

hent i kindens Jesus

ömmar hjelp

så valde han rum

jaa

han fönster kan kenna

hjelp rum röra ros

du hör vår ton

rör Guds röst

se Guds rum

visa din kind

kasta minnets hjelp

du valde så ge rum famn

jaa

(paus)

kinden

(suckar)

nera

Jessus famnar

var i lamm

var i sol

var i lindan

se jord lender ska höra Faderns hjelp