Surahammar Fido famnar

var val

eld i sinnet

eld i hjelp

aska i ton

min famn

visar sommar

handen enter

gift för tiden

malva ser du famnar

vem sender sol?

vem visar svaret?

vem hör rum?

tyst lemnar Gud viljan

01.05    15/3

så helt underbart vackert det är att se månen,,,skiner på snön,,,ser runt,,,jorden är så vacker

ja menniskor hender minns,,,var stig för Gud,,,aska elden hjelper,,,be,,,be,,,rör Gud,,,du hör sinnet,,,jon ska finna rum,,,se rum sönder ventar,,,du ber Gud se,,,besta sinnet vi famnar,,,

katastrof i Japan ! tsunamin och 1 reaktor brinner

hjelp hör din Mester

människorna där?

varna vi hör

varna

Gud söm velsignar

ja

tyst ser du barn venta hjelp

ja

be förtend sav

jorden finner sår

ja

Gud mellan ser

domen hör inter

jorden feller göm

göm hell i synd

Gud säger :gå fin mast

fönster ser hörn

hörn kan hell höra

verlden fistel gömmer

menniskor ventar fistel famna

Mester hör ris i istorian

oro i länderna i norra Afrika,,,sprider sig,,,vill ha demokrati

ja

vi ser

havets timme velsignar ljum hand

lender ventar finna min svar

aska vid hjelp

aska vid sommar

aska vid sendarens sommar

god hav elskar så

då blir det bra då?

vi hör ilska

hjelp ventar finna famn

goda dagar elden hör

ja villskam hender himmel hör

mycket nu runt hela jorden !

havet visar sinnets inter

Gud velsignar rum

var din nera hand

så finner vi sestav

då hjälper ni till?

jaa du hör vår hjelp

sommar finner Guds ton

velsigna jordens famn

velsigna savens famn

velsigna gift vi ventar röra

velsigna Guds ton

vi sender

velsigna jordens val

vi sönder tyst finner famna

velsigna Guds timme vid rum

velsigna givarens hav

velsigna fin allvar