Surahammar Fido famnar

hela famnen finner kellan

andens väg visar rum i famn

andens väg kenner minnet

viljans svar i famn

- ja!  råd mig om text till datorn  - hela samtal?  delar?

hela samtal svarar nera kellan

föss Guds linda

föss famnens svar

jordisk svar som famnar hjelpen vid vägen

Gud tonen svarar

hela vägen är Jesu lamms följesväg där Gud svarar hjelpen i famn

allvarssvaret rör vi i hjelpen

allvar rör vi i mantelfamn

se Gud famna

visa solens röst

jaa

visa Gud viljan i famnens väg

Fadern lindar Jesu lamms feste i rum

bind Jesu famn som svarar elden vid kellans famn

gammal väg minns vis rum

famnens hjelp i Guds väg

veldig röst famnar minnets rum

- oro nu olika partier,,,FB,,,twitter,,,alla skriver,,,folkdomstolar,,,drev,,,,,,

hjelpen svarar tend namnet så rusta famnen kan svara

hjelpen famnar halvan

se famnen finner Guds väg

Guds väg visar kellan famn

ave viljan vid famnens väg

Guds kind rör rum i famn

giv du minnet solens svar

eldens allvarssvar i vägen

viljan är i vägen

ge nåden rusta famn

ge Gud solens nera fina hand

ge jordisk famn i rum så rosen famnar rum vid vägen

allvarssvaret är nera

jordisk famn är i Faderns sols röst

Gud rustar famnen, kellans famn rum ska vilja svara : havet famnar minnets sols svar

jordisk famn allvar sender

en Gudskella allvar visar nådens väg i malvas band

var kellans famn

istorias hjelp vid bindande rum som hör lov röra kellan