Surahammar Fido famnar

samtal I     

havets allvar ventar se jord

så rusta given rum

din väg ventar Jesus

din väg tender rusta

se solen famnar jorden

allvar är din rum

följ vis Ave

-göra närmast?   råd?

venta din rum som ser skolan i kellan

venta rusta famn

venta din visa svar jordens röst som ventar köld röra

venta domen i jordens svar

tell verlden jorden ska svara famn

be bandet följa sinnet

Guds famn svarar solen

din väg minns famn

solens rum tender namnet

Guds famn sender nåd

du rör Josuas goda röst

samtal II

vi svarar:

Jesus är vid famnen

vi svarar:

Jesus är vid tonen

följ vis rum

visa din Ave före tend ram

giv jorden allvar

visa jorden din allvar

-med!  rätta!  hur bäst?  datorn?

hjelp given rum sinnet,,,du famnen ser röra solen,,,kellan ser din famn,,,

-skriva?

när du hjelper svaret se din nomeno Ave sender,,,din väg,,,god väg,,,be famnen svare god väg i solens rum,,,nesta sinnets ton är din väg i ditt rum,,,följ vis ton,,,din väg ventar hender Jesus höra,,,se då god rum famna,,,

samtal III

heaven helsar dimman svarar

hjelp tend jordens tvag

så be din sav hjelpa röst

så hör jag vinter himmel ska se

före rum vid ros

var i lov

var i kellan

var Faderns tenda famn

ge din svar istoria himmel famnade

-hjälp!  hur? andra?  min röst?

Gud visar dig bend namnet

be famnen senda kellan

så svara Josuas famn i solens famn

allvar vi ska se

be

hjelp din rum famna

-mitt personliga rum? runt mig?

he nera viljans svar är sendaren för rum

-vill skriva,,,bära eller brista som man säger

samtal IV

-händer närmast?

se din väg sender svaret,,,Ave ros i god famn,,,Mester gammal svar hjelper,,,famnen är viljan i solens svar,,,Gud Jesus ska visa din hjelp,,,allvar fösser saven,,,jaa,,,visa du band för god rum,,,så ser jorden gammal tham,,,

se svaret,,,Gud elden rör,,,Gud följer rum,,,

-hela tiden händer något!!!

föss sinnet,,,jaa,,,minnets allvar Jesus famnar

Gud visar dig

du ventar svaret

ventans svar

sinnets svar

hjelpens famn

rusta sol

Gud ventar tenda svaret

allvar följer rum

anden sender din famn

-händer?

ventans famn visar jorden fem sellskap i Ave

be

solen ska senda ton

samtal V

nera ventar vi

vi ser du sender sömmens rum

hör jordens nesta skam

hjelp menniskor finna nera viljan en rusta svar

visa jorden din nera röst

bend viljans rum

se skolan är vis

-råd?

se din väg

se din väg i jorden

samtal VI

hender

andens vest finner

gammal

kempande svar elskar

himmel

fösser sinnets rum

tender

hender före sendarens rum

nåden

rör jordens hand

famnen

kempar sjelv i rum

där fönster ser din mantel

samtal VII

Gud visar dig

havets famn

Guds väg vid vägen

finner jorden rum i famn

se lamm är solen i skolan

jaget är tinder i solen

fem är jordens rusta rum

ventans rum är domens Ave

se Gud famnar din röst

visa kinden Gud famnade

minnets väg är i din svar

så send din famn i skolan