Surahammar Fido famnar

Så låg Ruff te nä´ästa da´

han rö´ördäntä en feena

å björnän låg kvar,dän värka svag

mä va´tten hö´gt övär beena.

Då kom mä gevär nåra män

"Där ä ho´ona,som vi skjööt"

Dom skjöt sän björnen om igän

å dö´ödän ´on ly´ckligän ljöt.

Stiilla, iaktta´gande , Ruff nu ser

hur man sty´ckar å hängär björnän opp å ner

En vill ha klo´rna,en vill ha huuvä

rästän dä kasta man alldeläs breeve.