Surahammar Fido famnar

om jag får värme och kärlek

så kan jag ge värme och kärlek

.....få den av dig?

                   den osjälviska kärleken

                   den osjälviska kärleken

                   mild      fördomsfri

                  befriad       pånyttfödd

                  ämnad åt Gud