Surahammar Fido famnar

salva sender nimbus

sender eldens rum

hjelpens ton svarar

estraden rör Jesu famn

en tons rum som fösser Guds kella i rusta allvar för rum

- vad är allvar nu?

skelver en tons nåd

skelver Guds väg

skelver given veldig röst

hjelpens nimbus är dimmans röst i bostadshavs lamm

-skelver?   rädd,,,osäker?

-skelver?   ensam,,,själv är? 

kömmen i lindans kontikis list så lammet rör famn

-osäker? kanske lite

se lammets nåd visar namnet som svarar din väg

sömmens linda följer din svar

var vis i jordisk famn

Guds famn svarar en andes kella vid nådens nåd som hör jordisk linda fössa kall

- kall?  visa?  ge famn - mer?

visa dagen i famn

visa dimmans svar

be Guds lamm fössa allvar

jaa

Guds lamm är timmens svar

Guds lamm är famnens havs lamm i veldig jordisk famn

allvar är rum som svarar jag elden rör i vishetssvar

bistå vägen i solens hand

Guds lamm är nådens famn

- skriva allt?  sovra?

skriv svaret som sender din väg

skriv svaret som vi fösser

skriv vishetssvar i lammets famns svar

där är vi fallets tindervägar i nåd 

ge Gud havets lamms rum som nådens hand ska röra

- vad skriva?  som fler reagerar på?  mer?  råd?

(he)  (ler)

skriv navet är i kellans famn där Gud rör famn lemna en kellas jag hjelper ventans rum,,,havets hand hjelp i kanten

enad jags lamm fem ska fistel se i heaven

- puh,,,suckar nu,,,känns svårt,,,överlåter,,,gör mitt i det lilla

tist visar svaret

ge nåd

ge svaret

aska Imanuel fester i bostads havs linda

vem är nåd

vem är svaret

vem är nådens linda

ha vis svar i timmens linda

du rör vishetssvar i Guds lamms gamla kella

gammal band är vis väg i nåd

var rums famn

visa Guds famn

himmelssvar är nådens ton

jaa

gammal rum famnar din svar

allvarsfamnens ton vid hjelpen