Surahammar Fido famnar

Lö.16/3

heaven är sinnets tinder vid mantel

Sö.17/3

din visa finner hjelpen,,,eldens hjelp fester famn,,,fin minne är Guds famn,,,rör istoria vid vägen

-nu skrev de(xx) dåliga saker på ordet Jesus,kommentera!

vi ventar famnen se sommar visa

-tänkte så också-lär mig vända andra kinden till -överlåter

Ave god visa som fösser sinnet

minnets famn är din rum

visa vår hjelp Gud ventar röra

se din famn är min väg i solens tinder

Må.18/3

hör Jesus famnar viljan

-råd skriva ? datorn?

sender sendarens svar 

skriv:

skelvande hjelp himmel finner famna,,,Gud famnar din nera visa,,,se jorden visar hell,,,hör hjelpen visa sinnet,,,hör verlden nera se hemma,,,som vi helsar jorden,,,Gud minnet hjelper,,,föss fin mast,,,över din rum famnen är eldens svar

-vem svara nu?

himmelsk kella

-namn?

Imanuels famn,,, himmel följde jemmer,,,himmel fösser svara: kom istoria

-ord till alla?

fem är domen

fem är hjelpen

fem är solens fina hjelp

elden kenner nåd

öfer minnet är nera eld

jaa

sönder tender tuman i eldens kempande hjelp

över verlden rör vi kellan

hemnden mellan Ave och göm

rör god nera famn

finn fin famn

Ave sender god minne

se din jord är fem före Jesus finner minnet

-mer? till alla?

fin väg hör famnen

var himmelsk ton

öm eld helsar

-råd? till alla menniskor?

tvag jord

kempa i allvar

hjelp kommande famn

var est i dagen

visa elden din famn

sender himmelsfamn till svaret

Ave kall

kempa i svaret

kend din minne finner

19/3 Ti.

-skriver lite varje dag som en dagbok    råd?

ventans famn hjelper dig

-tack!

menniskor minns vis rum

hör fönster finna rum i verlden

se fin mast

rör jordens famn

visa så jorden tonen

val är svar

hemma sender jordens famn

varning är höst pest som hör son röra kinden

-skriva det här?

skriv Guds sav är famnen som är i kinden