Surahammar Fido famnar

långfredag-10 / såg film Jesus sista dagar,kommentera?

du såg verldens svar på veldets tvivel,,,du såg Guds visa svar,,,du såg veldets men som valde göm verldens kamp,,,din visa saven når,,,rum hör given svar,,,se son var din ram,,,visa din gamla famn,,,se din svar i tonen,,,Gud elden svarar,,,gift sender verldens tvag du rör,,,menniskor velsignar vam

där Ave sender

vi aska rör

ni vester tung hell ventar

ja

elden vi öm famnar

gest sender vi

hav är eldens mon

tinder  tinder

vi saven manar

mönster vi når

 

PÅSKDAGEN -10

varligt

vi

velsignar

visan

som var band

mantel

vi

svarar

home fester rum

där

svarar

österval

vi gömmer

tusen santa

rör vis malva

hender ska venta på mörker så velsignar rum ventans mast,,du ska se pest fella över handens velsignelse,,,vi ser pest som elden rest sveper,,,förklara???,,,Gud sender verldens veldes pant,så hör verlden eld,,,se,,,hav eld kan visa,,,

när???,,,då du pest hör,,,lång tid???,,,menniskor ventar rusta,,,vis santa bandet helsar,,,Gud tyst velsignar,,,Gud säger:visa du är fin mast,,,var då Mestarens band,,,min maning är:mörker hör du elden fast Mester gör,,,du minns vi såg val i rummet,,,gör så vår sommar,,,

fem du nera ventar,,,du hemma testar kasta bend över menniskor,,,vi hör lest,,,där ser list verlden som mörker ventar,,,

vad är mörkret???,,,din ampel enter,,,bunden vester hör,,,när du velsignar fistel elskar rum,,,ventans band gömmer svaret som är : tuman lindar tusen svar,,,viljan manar då bön hand,,,mellstav vester du pina såg,,,ja,,,var bandsendare som mörker vi svarar puss,,,

bell bell du fester

venta santas fina goda ram

ventan menniskor tvager

röst eld tvager

rum röst svarar

tyst fast eld är rusta för menniskor som fester svaret

VERS

elden

minnet

bunden

velde

shas för mörker

 

du

ventar

vis band

 

mantel

sveper

över

rusta för be

 

du

cemanterar

lindan

min visa

 

elden svarar

tusen sender

velsignelse för öm