Surahammar Fido famnar

alla

visa

visar

allvar

 

fönster

jagar

jagar

famn

 

allvar

famnar

vi är

tiden

 

famnen

följer

alla joners

svar

 

verlden

rör

handens

visa

 

svaret

rör

jordens

famn

 

min famn

min val

min santa

jon velsignar

 

dagen

rör

havet

sveper

 

Gud

var

sendarens

visa

 

mönster

ser

fester

jaget

 

dagen

var

visans

svar

 

man

ventar

jagets

ros