Surahammar Fido famnar

Mose 4  , 16:5

 

 

 

eldat - vaken -15 gr -tänker

ja vi fast famnar,,,minnet vi svarar,,,rusta Faderns son som ska giva sellskap,,,venta halssalva sent i sol

Sinai - vad sades??

var sinais masthimmel före din sellskap

var så sinais kasta kiss

Gud finner jon est helsar

veldig himmel är kalls goda hjelp

var i sommar din namn

ensamheten?

Gud hör

stora översvämningar !

venta bend i lemna jord,,,venta se hjelpen kan famna,,,Gud tuman vill hjelpa,,,du valde vis svar,,,din malva elden minns,,,din ventan famnen hör,,,bell din visa tender ordet,,,du hender kan giva rum,,,du ser vinter elska Fadern,,,fest vår goda tysta hjelp för Guds tvag

Tunisien - revolt -stor fattigdom -de behöver hjälp !

Jissus ventar på dömda famn

han hjelper så alla visa ljumma

finner du tellsanta Gud lender rör

något till alla?

menniska sender hjelp,,,du ska velsigna kinder,,,där valde Fadern din band,,,kant menniskor ventar se,,,veldig Jissus sender så pass,,,kend minne finner Gud,,,Jessus eld i nåd,,,menniskor nu nera dom,,,hasta fin rusta,,,Gud sender din minne för din jord,,,gammal rum kenner sestav,,,veldig hendelse ska Gud selv senda,,,du ska kenna Guds tysta sommar,,,nera Gud din röst sender,,,tinder minns jag sår - helsar gammal band

din minne ventar tyst inter

så kan vi tenda famn

Gud såg

menniskor kan du nå

jag kenner rum som famnar

nera Gud sender salvan

med?

där vester inter kenner

minnet minns

var vis

du ser vi sender nåd för rum

fast lamm enter Guds sol

du rör nid som hör sol

hemma kenner vi tidens sav

se halvan visar sinnet för Guds sommar

nera vi kan rensa hörn,,,din mantel vi ser famna,,,nåd sender himmel sommar

helsar gift (gåvan) i rummet

du ber Fadern famna

famn elskar rum