Surahammar Fido famnar

bistå all himmelsk famn

havet finner vägen

-såg nytt andeprogram på TV

jaa vi såg,,,mönster såg du famna

-inga människor kan jag se! med 1800-talskläder i olika miljöer. Jag kan inte!

nej du sender bara svaret

kommande namn santa ska rusta,,,hjelp vis rum

se famnen sender allvar,,,se famnen är jordens svar

Gud sender din svar

ton i verlden

Gud sender så din mast

-händer världen?

fem Emanuel ska ge sönder till hemnd,,,hör havet svepa över sol

-avvakta nu? vänta?

nera ser vi Gud famna vis famn

du ska velsigna verlden,,,jaa,,,se god rum svara,,,du är eld i halv svar,,,be din svar senda fem så rör du famn

fem

famnar

himmelsk hjelp

 

Gud

vester

köld rör

 

jaa varje

gift (gåva)

är mantel

-till alla?

följ aska så följer Gud din svar,,,Imanuel famnar din rum,,,sinnet famnar Gud,,,rör famnen i din svar,,,ena hjelp för tinder - himmel är andens famn

-min väg nu?

där är ventan

jordens jag är himmelsk svar för famn vid allvar

famn formar vis väg,,,mast hör famn röra jorden,,,Guds famn är ton i verlden

jaa var din rum i famn se då hör Jesus din röst

havet famnar din famn

så rör du sinnet för verlden - hör du lindan som famnar

-gör så! hela tiden !

där ser svaret fast i veldig skona jord

Gud elden svarar

rör jord himmelssvar så kallar Gud vis salva

vi ser vägen som du följer,,,jaa,,,vi ser din skola,,,Guds väg är bo i rum som finner skolans tinder

-kurser? förkunna??

venta nu ska du be vår visa santa finna jord i famn

domen visar du

Jissus är din allvar

menniskor rör jorden i svaret

så rör Gud god bind

famnen finner din hjelp

ventil är allvar

Guds väg visar given famn

famnen rör verlden

visa Guds famn

-hur visa?

visa din rum andas

meningen är viljan till svaret

ena famnen havet hör

jaa,,,skriv om famnens svar,,,så skinande rum kan svara,,,en allvar följer du vid tvist,,,och det sender famn vid domen,,,Gud är famn vid domen,,,Jesus är sent för hjelp havets famn vid rum,,,hemma ser vi jorden ska visa hender sin famn då menniskor följer sinnet,,,så följer vi sinnet i famnen,,,hjelp du din svar Gud är tinder i handen,så hör du domen,,,fall ska visa dig jorden i nera famn,,,kommande dom är velsigna fellande svar:Jesus följer sinnet

havets famn följer eld

där ger vi nåd

Jesus är sent,,,så fösser du given rum vid nåd,,,nåd i hjelp,,,i syndens hemma,,,domen vi ska kunna röra jord,,,var meningens famn,,,varje famn nemner sommar Gud rörde

-ser?  känner?  hur veta?

kastar domen över jord,,,Jesus är tvist för enda hjelpen,,,du visar,,,där fösser du kommande rum,,,hjelpen ventar du ska visa elden val för hans tenda Guds dag

Gud är fall i hjelp

så fösser vi kellan som är famn

minnet ska hjelpa

famna verlden är öster val i svaret

följ viljan till vis svar

var bindande ton

visa du Guds rum

så ger du viljan famn

visa du vår sav

minnets svar

bind din svar-Fadern är rusta

följ kellan

mönster se hjelpen röra sinnet