Surahammar Fido famnar

allvar är solens väg

nemnaren svarar fin rum

allvar ska senda Guds famn

viljans famn binder rum som ska senda famnens väg

himmel kan svara hjelpen där rum fösser svaret

Gud rör jordisk svar i famn

allvar famnar vis svar så du famnar hjelpen vid tonens väg

visa du Guds rusta rum där rosen svarar famn

- för alla?  för er?

visa du svaret för solens hjelp är i famn

visa bindande rums väg där du rör hjelpen vid vägen

havets sols svar ska fössa nåd i famn

meningens allvar ska nåd röra i vägen

där rör rosen viljan som kan famna Guds kella

kommande minne är du vid famnens svar

hela vägen är i rum så Guds ton minnet svarar

andens rum är i verldens tendande röst

hela vägen visar hjelpen

så famnen famnar rum

 

istola minnet sender

se andens nåd vill senda kommande svar

gå så hjelpen vill senda en väg så du sender rum i vägens ton

nera är rosens eld

enad svar i vägens rum fösser hjelpen där du sender allvar

Guds svar är nera

Guds röst är i solens rum

jaa

Guds väg är i dimmans ton som famnar en allvar i vägens svar

gammal band är du som fester hjelpen i jorden

du minnet svarar: 

kom så famnen rör rosens svar

be Gud famna en famns svar

ave Guds halva minne i jorden