Surahammar Fido famnar

stigen                                                                tidens väg

över himelsk bro                                                 spänner över valvet

samma nedfart                                                   stå där i tro

utan gränser                                                      sanningens tid

samlade krafter                                                  är kommen

spelar ingen roll

tankens övertydliga visdom vibrerar