Surahammar Fido famnar

med!  älskar!

besta fina finner famn,,,Gud Fader kenner,,,var Faderns ton,,,var rummets röst,,,hjelp tiden

råd imorgon-vill vila

var din givna hand före rummets fasta svar,,,enter veldet gör himmel,,,min namn ska venta synd så rör vi god ton,,,Gud ömmar fast svar,,,Tham ska distoria se,,,ja,,,var Faderns salva

mitt hjärta är sår och blöder-

jentans kenslor ventar nera festa istoria,,,hjelp Gud svara rum,,,se du sönder ventar visa sol

jag då!  min mage?

namnet ömmar du sellskap ska se,,,Mester kastar tyst jag,,,var hjelp,,,se viljan,,,där kenner du fantastisk jag tona viljan,,,Gud teljer sellskap : se viljan var kasta famn,,,enter hjelpens tvag,,,fönster veldig famn,,,Gud hender sender gift,,,gift (gåvan) nera viljan,,,se,,,viljan sender minnet Gud hör,,,mönster där ser,,,var kommande namn för ris salvas timme

namn för vad?

för tinder

var din hjelp för inter,,,santa gå Guds sav,,,hjelp han se,,,sinnet visar sommar,,,meningen är var sommar vid tham,,,

säga?

säg du svarar famn,,,ja,,,du ska säga istoria är tuman,,,se,,,Guds Jahve visar dig rum,,,ja,,,se vi sender gift till rum,,,Gud famnen sender hjelp,,,fast inter hjelper ventan,,,ja min vän,,,du ska höra följets santas visa inter,,,hör,,,Gud ventar du ska höra viljan,,,ja!,,,gå så livet visar famn,,,hjelp du Fadern mellan såstig och hymn

allvar är istoria,,,visa du din svar,,,Gud ventar visa dig för tiden,,,menniskor är istoria för istorias kamp,,,där ser vi istorias fina famn,,,före Guds sav teljer Gud vinter före nåd,,,hör hjelp fönster visar

en dundersucce´,,,åh så glad o trött min kropp är,,,vi var alla glada

hymn namnet visar,,,Fadern ventar finna rum,,,jaa,,,rum för din rusta famn,,,Gud kan se rum,,,såningsman tender famn,,,besta vistelsen kan hjelpa svaret,,,du man tyst ljum namn fester

var sinneselska,,, hjelp halvan visa tiden,,,du minns,,,jaa,,,varje ton menar senda ton för tiden,,,gammal svar vi sender,,,kommande svar ser summan,,,anti elden feller,,,sommar hjelper sinnet,,,hender enter vi,,,god ton ser vi,,,var vis så kan du mana,,,din jag sår-helsar ton

12/3

ensamheten gnager

hjelp given minne,,,ventan fester salvan,,,vi sestav hjelper röra jord,,,där sellskap fester rum för tend vis jord,,,där enter miljoners band,,,din namn tyst hjelper synd så rum sender rusta,,,hals enter sinnet vis minne,,,forma röst så viljan rör rum,,,ja se allvaret vid tiden,,,ventans goda svar fester du,,,var rum,,,ja giv tiden rum

längesen ett bibelcitat?

Gud minns sommar

ja

havet var sommar

Gud hender hjelper så

ja han valde ventan för sommar hos dig

där ska vi senda tiden

citat berör mig?

handens tent var jordens visa sommar

en sommar vi ser

ja meningen var interljum sav

läsa?

havet hör

du ser minnen

vi visar

 

jentan hör omen senda

istorias kommande verld

där ska tiden öster vara

se i Timoteus gamla sång

kap.4 vers 10-16

tack!