Surahammar Fido famnar

bandets röst havet ska senda

så domen kan kenna en andes svar

enad god timme i solens allvar

-hjälp!  rätta!

tag bend

tag ventan

timmen bistår veldig kella

ave handen i boningshand

ave Jesu svar

dagen binder en band

bandet fem rör vid hjelpen

 

ha viljan som är i din väg

ha viljans hand som famnar

led Guds famn i svaret

ave Gud i sol

 

-allt som händer i världen står i bibeln ?

se nåden anden följa

se ton saven röra

se hjelpen allvar röra

vester ger sin föll som öm kan ha vis veldessol

havets hand tender rum i svaret

visa ave Gud i rum

visa ave svaret i svaret

havets famn följer din sol

santas famn följer Gud i rum

du ska famna Guds tvag som vester ser följa Jesu svar

bandet är Guds ton som visar rum fallet sender

 

gammal svar följer mantel som iman Jesu sender

sömmens ton är i famn

aska ska visa ljum ave rum i god tvag