Surahammar Fido famnar

jastav som fester bön

hasta röst så vi kan menniskor festa vid Ave,,,din namn menniskor visar söndervelde,,,vi rör,,,du rör gammal minne,,,ja rör last,,,rör liv,,,vi som månar,,,gör Ave för famn,,,hasta Gud mellstav vester visar,,,du ska vara vis,,,görstav ventar på veldets allvar,,,minnet vi allsmäktig visar val,,,tyst vintervelde kastar mynt,,,Gud ser ventans band,,,menniskor visar tusen vallar,,,hjelp vantastisk rusta vi fast fester minnet av Guds rusta,,,

bråk överallt !

veldet Mester kenner,,,mynt ska rusta för lest,,,så sender Gud menniskor svaret : kasta vilande nåd

mellan pant gissel görstav benar,,,Gud menar allvar ventar veldet,,,aska vill vi venta vara,,,Gud vill du ska festa rum,,,vi ser du sender band,,,Gud minns,,,Gud säger kasta fin vis band,,,du mellan allsmäktig Gud och band,,,velsigna ests mantel,,,se,,,Gud binder aska för din röst,,,Allsmäktig aska visar: gör din väg,,,Gud säger: till val är tvist så livet kastar allvar,,,

alla åkt hem-ätit-vilat-så ledsen när de åkte-ensam kvar-grät--råd i min dag?

veldig bend du lest finner,,,aska vi svarar,,,tinder lender mellan var rum,,,vi ser vi ventar tuvastig

bibelcitat som berör mig?

timoteus vi en där ser

ja vi ser vägen , du kan se vers 4-16

Gud velsignar vis rusta,,,Gud sender renta,,,ja rum vi vinter rör,,,du visar ave min est i verlden,,,Gud menniskor elskar kasta fin namn,,,himmel sender en ventans kall,,,du ska visa,,,be varje röst svara : ren hand är Guds mast

nilens ande velsignar given minne,,,du ser val,,,

feber-genomsvettig-vill hem-vill!!-fortsätta så här?

elden ska rusta för besta hjelp,,,du visar,,,Gud rör din mantel,du vinter eldens sellskap,,,Gud visar gör din ventan,,,

HÄNDER NÅT MER??

lender visar du fester svaret,,,hasta vi hör

läste om anden mitt sista sällskap

Gud säger: du ska röra din minne,,,din minne finner svaret,,,Gud binder du svarar,,, ventans rum vi vill famna,,,

är väntan : väntans rum som jag kommer till?

nej du veldig aska sellskap nu,,,visa aska sellskap ventar

berätta lite så mitt minne klarnar?

(ler)hendelser hör - tillval är aska

Gud minns

vi velsignar du ber Gud om veldets famn,,,vi svarar:du minns handen som bön där rörde,,,du visar svaret: fast är famn

mönster gör anden

rusta fönster finner ris

elskade vi svarar

mönster vi nera visar binda

handen är syndens ilskasvar

godstav visar rum för anden

velsigna rum så visar Gud minnet

öster ventar på last i Guds nåd

var Mesters ton

han anden minns

vi elskar histomin i AVE

nåd

man

ventar