Surahammar Fido famnar

mönster tender hjelp

hjelp halvan band velsigna

hjelp Gud din fina jid

hjelp hjelp giv din nystan

kiss gifer dig famn

kommande rusta rör din hjelp

havet visar tvag allvar

havet sender senare ventans son

havet ber dig giva rum

havet finner ris i svaret

kasta din mantel över jid

fönster finner minnet

Gud elden

mil rör home

Gud är i rum

havet är i home

se då rör gift(gåvan) sinnet

som vill visa hjelp

hjelp havet röra rum

se du visar så din hand

var stig

system hör du vester visar salvan

vi allvar velsignar

nesta timme ni vester kind rustar

hals elskar kind

då rustar hjelp för tvist

vi visar Gud kan bön se

är sönder nu i kroppen,,räcker det nu ?

jalla skapa törnesalva

gör hav eldens visa

du valde

din jord ska du varna

ja vi sönder ser i namnet

havets himmelsjag - var vår allvar i ton

vad händer då?

havet ska verlden nera se,,,hjelp då alla som Gud gjorde varma

se havet kan göra tull för kommande ave

giv då kall i santa

tinder kenner hjelp

din sinne kenner Guds hjelp,,,du ska vara dom i sol,,,saven visar du sender Guds jag,,,hemma vi hör tinder i salvan