Surahammar Fido famnar

velsigna

vi svarar

vi sender

nera rum

vi svarar

Gud var ris

vi hör

Gud visade ton

vi rör

Gud sellskap famnar

vi sender

tyst eld summan rör

ge

din rum

ge

din sol

ge

Guds sav

tyst

vi ser

rösten sender