Surahammar Fido famnar

se halvan ska skriva nera är hjelpen i famnens väg

skriv du Guds famns rums veldiga röst där hjelpen famnar

se sonen är elden i verlden,,,ave vis rums kella,,,Guds svar i verlden,,,sommar rör rum så vi ska thamens rum fössa i veldets svar,,,höviskt halvan ska fössa Jesu allvar,,,jordisk havsrum är i vis rum så du fösser Jesu andes svar,,,jordisk rums band halvan famnar,,,ge gift i famn,,,ave vis svar,,,ave vis svar,,,ave Guds röst i verlden