Surahammar Fido famnar

ja  stig in i min sellskap

alla är Guds son

var son för allvar

viljans vilja

vi famnar