Surahammar Fido famnar

-hur nå fler?

hör jordens rum senda ram vi sender

venta nesta jag som tender timmens allvar

hender famnar jord i famnens röst

himmel enter din hjelp

rör solen vid svaret

visa svaret för sommar

elden är i solens rum

Gud är i kellan

vi sender svaret

vi ser du ska röra svaret

jordens svar

visans famn

Guds rum finna röra jord

se du rör svaret

famna din väg

Jissus är vid vägen

rör skolan

visa svaret

band är famn

var din väg i dagen

se din väg i viljan

hör din väg nesta svar famna

svarar svaret

 

ena rums tvag

 

allvar elskar Mast

allvar enar hjelpen

Ave god famn

rum finner sinnet i kall

fem fester

skriv hjelpen feller enad rums famn som Jesus rör vid bandet

be allvar famna

be Ave Guds famn röra din hjelp

se svaret är:

velsigna rum som visar tvag i rosens svar