Surahammar Fido famnar

samtal

visa jorden min svar

mönster är svar i rum

besta hjelpen ventar visa dig

1 viljan som ser svaret

2 havets famn som elden ser i ton

enad svar är jordens röst

himmel vill du ska famna din väg så du vill svepa över domens svar: jorden är min famn

 

viljans enade famnar är sinnets tenda famn

visa du domen 

anden är Ave

Ave jordisk röst

famnen vid svaret

svaret i kellan

Ave vis rum i svaret

skriv:

val

visar din rum

val

handen sender

val

ave Jesus svar

val

visar svaret

himmel rör Faderns svar,,,elden ventar Jesus svara,,,minnet allvar famnar

 

minnen svarar famn

himmelsrum rör hjelpen

svarets allvar

istorias famn

jordens rum

Guds svar

imans hav

Jesus röst famnar

 

-händer mig nu?  närmast?

Allsmäktig svarar hjelp så du bender minnet i rum

se Jesus fem hjelper vid vägen

eld rör viljan som ska velsigna ton som är i rum

himmelsskolan i sommarrum teljer öm

-göra?   innan han kommer?

aska är din famn,,,handens allvar är din svar,,,sender ventans röst så du kan Jesus röra i famnen,,,ventilen visar dig din verlds hand,,,

-min värld - er värld - vår värld ?

se kellan är över svaret

ave vis rum ave hjelpens famn

Gud är rosen som följer allvar

veldig famn ser vi svara dig

bind ram

bind ram

bind ram

så rör jorden sinnets hand

allvar i svaret är min svar

som Gud rum svarar

himmel visar jorden sin svar

himmel visar rum i verlden som famnar svaret

eld är i verlden

eld är vid svaret

kindens röst handen är som hjelper nådens famn

din vägs svar visar ton

domen är vid rum

havets hand är svaret

himmel är min hav

jaa

Guds famn är i ton

du rör vis famn

Faderns svar är i hjelpen

du ser verldens allvar

så famna du ton som är ton i sommar

-kan jag skriva det här samtalet?  och svaret?

hender är rusta Guds rum

så visa du hjelpen som hör solen röra svaret

aska är i svaret

bistå din svar så ser vi Jesus röra ton

min vägs svar

himmel är ton i Ave Guds svar

Faderns svar som ventar ena jord