Surahammar Fido famnar

mönster  vi  famnar

Gör en sestav

sehand helar

svara bind min famn

menniska visa jorden

human val

ja, visa alla hur valet svarar

visa alla gåvan som fem har

visa jorden vi nemner mollsvar

säg:

havet veldet varnar

hellsvar var estval Gud gömmer

ja säg

havet veldet anden varnar

se då

hör varje gåva

följ alla vår Tham

han är val i allvar

alla frågar efter Jesus?

han är gåvan

han är vis

eld ser hans jon

men hur förklara namnet Tham?  andens namn ?

fel

Tham är ests visa jag , Tham är vis lamm , giv sinnet hans sommar

kenner under verldens enter...be...fall är veldets Ave...human visar öm ros...rum är val

alla kommer fråga Vem säger så ? och så ? Vem svarar dig A. ? vad svarar jag då?

säg : Fadern hör varje ton , mena eldens Ave , gör så barnet i vam , hör Ave i famn , båda allvarshand i val , Gud visar du hör famn , mörker sönderfeller elden , böna allas val , gör jorden handens fina famn

vers till alla

giv

vis

val

hender har valet hamnen sett

Gud

visar

fem alla santa famnar

barnen

vi famnar

söker var barn

ja

rör summan

var allas ros

meningen veldet andas

se

human valde öster Gud

han fem rör

gör så hans Tham

visa vår enter

giv jord famn

menniskan

verlden

rasar

gör då bind

för famn

menniska venta

vi visar mantel

munter verld ser jon

visa vår band

vis val fem famnar