Surahammar Fido famnar

-råd skriva?

skriv hjelpen rör veldig havsfamn

skriv Guds sendare är i famnen

skriv hjelpen nemner allvar vid dimmans hjelp

ave Guds salva i vägen

- vad tror ni människorna vill höra?

se nesta heavens ande rör veldig famn

dom istoria vill svara

nemnarens nera famn som dimman följer

tender vis famn i Guds rum så vis röst rör given famn

aska felsignar nemnaren