Surahammar Fido famnar

veldig kella ventar senda en sol som fester Jesu famn i viljan

-mer i viljan?   göra?

visa enad rum före sendaren ska svara allvar - hur visa?  visa människor bara?,,,se du ska svara viljan som nemner du följer vis väg i din svar,,,eldens allvar är bistå din rum med Guds svar,,,havets famn i verlden

se den tomma lindans lund

-vad är vis svar nu?

visa savens sendare som är domens ton,,,ana din Mast som ser du svarar vis svar,,,visa solen för vis rum,,,ave vis famn i jorden,,,svaret där rör hjelpen,,,du ska binda din famn i rum,,,velsigna svaret i famnen,,,Guds svar vid vägen

kempa så du domino rör

himmel är jentans sellskap

så se dagen tvaga famn

solen rör vår kella

Sinais ventan minns vägen

himmel rörde din fina ton

Guds väg var famnen

allvar var du i famn

-nu?

gammal svar ser du ska senda vis rum i famn

santas sinne Jesu ser röra vägen

andens halva är himmelskella

du visar en famn i solens röst

Gud havet rör i svaret

be allvar ska röra jorden

 

-vad skriva?  visa mig!

skriv en dam ska se vägen i kellans famn

så ser du ave famn

-Sinai idag  bråk-bråk-bråk

hjälp havet

domens rum ska jag velsigna i famn