Surahammar Fido famnar

samtal

andens ton svarar elden:

du fallet ska fössa i vägen

- hur?

visa Guds sendare för eldens väg famnar viljan som svarar Guds linda

- visa för vem/ vilka?

menniskor rör sendaren som följer given svar

malva rör din svar:

vägen som tender famnen

du visar bandet vid tonens svar så Guds svar är vid Jesu svar i rum

mer?

lista vis kends lim

göm veldets svaga väg där belamis elskade velde hör köld

du ska finna vägen som visar himmelsvägen där rum fösser en famn

- gör så!

jaa

bandet är i Guds ram

havets famns väg som svarar en rum i verlden

allvar famnar Guds svar

du finner en svar i Guds ton där du sender vis rum

dimman sender hjelpen

bandets dam är gammal allvar i jordens svar

salvans väg visar du i bindande svar

himmelssvar som ska tonen röra i vägen

limmets bild svarar rosens band

be anden svara vägens rum

där veldig nåd fösser jorden

Guds famn allvar fösser vid vägen

- oroligheter i hela samhället,,,bekymmer,,,våld,,,rastänk,,,

viljans namne vill fössa Guds svar

jaa

visa du hjelpen som svarar en famns band

du ska linda minnet vid viljans röst så Guds svar kan fössa vis väg i Guds sols famn

visa du jordisk svar som fösser en famns band

Guds lamm allvar ska fössa kellans band

- skriva hela samtal? datorn?

jaa skriv du våra famnars svar så du svarar en väg vid bandet

Guds svar är hjelpen i famn

 

be bandet svara

enad rums famn finner viljan som famnar Guds väg

 

be bandet senda

vägen i hjelpen så Guds timme kan famna rum

 

be bandet senda

famnens timme svaret där hjelpen rör vis rum vid Faderns ros

 

bandets sendares famn rör Jesu sol i famnen

andens kella minns vägen där rosen svarar hjelpen

 

bandet famnar rum som fallet sender i vägen