Surahammar Fido famnar

samtal

enad väg rör rum

enad rum rör famn

Guds famn är rummet

 

rummet famnar kiss i jorden

ave rum i jordens väg

famnens väg

Guds sinnesväg i jorden

 

visa vägen som famnar

visa vägen för sista svarets famn

där rör Gud kellans väg

ave vis svar i jorden

famnens väg visar famn som rustar ris i kellans enade rum

bandet är i vägen

ha vis svar i Guds rum

famnens linda i jorden

Guds svar i vägens band