Surahammar Fido famnar

Gud

lindar

Jesus hjelp..

jentan

kenner

kommande famn..

barn

giver

tinder famn..

hjelp

famnar

moderns famn..

summan

kenner

aska i pandera..

rusta

Ave

Gud hender nera famnar..

möten

ser

givarens tid..

barn

rör

hjelp festets Ave..

rum

tender

banans inter..

hinder

sjön

elden helsar..

tyst

jon

valde sommar..

Mester

andas

tidens mon..

hemma

ventar

sommar sendaren..

ljum

eld

himmelkant svarar..

anti

där

gömmer ventans rum..

vi

famnar gammal tyst jid..

skön

listar

rum för svaret..

allvar

giver

besta ton..

minnet

est

binder rum..

tag

svaret

ge rum sommar..

rör

du sonen

som jentan ser..

bön

allvar

ventar svara..

din

nåd

före Jesus..

kall

ventar

domen finna..

domen

ventar

elden ha fin..

selver

enter

gold i hymn..

feller

hjelte

över form..

vinter

sender

hörnets eld..

gör famn Gud säger

gör Guds rum

så famnar din sav