Surahammar Fido famnar

samtal:

salva Jissus sin rusta felde svarar

evangelium sender min famn

giv lov som svarar ave famnen i verlden

ave rums kella i Jesu rum

Guds rind är i famn

allvarssendare lim kan fössa

jaa

visa Gud bindande famns sol som fem är i nåd

Gud är lammets halva famn

du ska rum fössa i kellans hjelp

ave vis svar som sender Jesu felsignade ton

du ska följa ave famnen som sender jordisk rums ram

- råd mig! ska jag skriva hela våra samtal?  eller?  

helden ska skriva vis svar

där vem följer lindans liv där ska dimman röra en famn för vi ska lemna följets vem fösser en kall som vester är i Faderns kommande list

du ska följa veldig nåds lava

jaa

du ska röra lummig kommande rum som lammet svarar hjelp

du ska fössa en allvar som kan festa jasmins evan i list

du ska svara öm rums kella som kommande hjelp fösser nådens lov

- det här var visa ord till mig ska jag skriva dom till alla?

jaa

skriv du vår kommande svar som över tonens lest rör kiss

hjelpen följer veldig svar

över rum finner vi vis svar

be Guds halva visa hjelpens sol i famn

Gud kan se vis rum fössa en ave Gud i famn

- jag ska läsa det här nu

jaa

se anden fem senda vid eldens hjelp

- det är våld,,,skjutningar,,,oro överallt på jorden

jaa

vi sender viljans eld som famnar viljans svar

Gud famnar barnet

Gud rör fin svar

allvar visar kellan

Gud är elden i famn

där följer svaret

solens famn är ventans hjelp vid jorden

- skriva det här på fb?

skriv tonens kommande velde ska se gift svara ave famn i hjelpen