Surahammar Fido famnar

ge lammet feste

ge Gud ventans rum

hör rum fössa famn

allvar visar kellan

Gud vill fössa din famn så lammet fistel ser vid kellans halva väg

hjelp Gud röra gammal gammal band

du visar kellans svar hjelpen är följet i solens velde

ave Gud i famnen

ave Guds svar i vägen

ave fem i domens rum

- våldet närmar sig,,,mord här också,,,oro,,,

jaa,,,given svar fösser nåd i nomeno vi svarar

minnets ton fösser en väg som fösser eld i rum vi svarar

eldens nåd kinder ska festa i Jesu lamms band

allvarsfamn i Guds väg finner jordisk feste

var famnen i Guds halva

vi fösser hjelpen i vägen

giv rum föss famn

ave viljan i rum så lammet sender nåd

- råd mig- ska jag skriva våra hela samtal?

minnet hör lindan ska skriva hjelpens feste som famnar din

geldenär himmelsrum ventar hjelpa

du ska bistå lammet som vinter fem fösser till gift (gåvan) så hjelpen enter nåd vid din svar

be Guds röst famna god rums väg

vi hör din väg famna

vi hjelper din famn svara

jordisk fin famn var rums dom som fösser en andes svar

kellan är nådens halva

- hjälp mig förstå!

jaa

vi sender tinder i vägen

vi fem sender Guds halva före jorden ska veldig väg svara

tunder är nera

viljan är rusta Guds hand

-hur rusta Guds hand bäst nu?

Jess vi svarar sender hjelpen vid vägen så viljan rör vis rum,,,Jesus ande ska visa dig du rör rum som famnar,,,hjelpen rör vi i mon så dimman sender lammets veldiga hjelp,,,visa du vår svar,,,jaa,,,visa du vår tvags ton,,,du visar enad gammal famn som är nådens svar i nomeno,,,allvar visar jag hjelpen så dimman fösser ave i hjelpen,,,giv Gud rum i famn,,,så vi ska lammet röra,,,- förklara geldenär?,,, så nimbus rör gift som fester given väg i kellans tons nåd

allvar visar jag din rum så du visar elden svaret,,,eldens röst helsar hjelpen som given rum famnar