Surahammar Fido famnar

samtal

Emanuels svar kenner nåd där du fösser Guds svar

kommande väg svarar hela famnens nåd vid famnens väg

istoria kan visa du sender hjelpen så du svarar famn,,,enad rums väg i famn

-ja

ge Gud nådens väg i jorden

 

sender en famns vilja där gift rör famn i vägen

en väg som famnar viljan ska senda rosens svar

havets famn ska tonen röra i minnets väg

 

kiss

hjelper hela svaret

 

kom

famna kall i famn

 

svara

hela rosens famn

 

kom

följ skolan

lammets famn

famnens svar

kiss sender vid rosens rum

nimbus timmen rör

 

en famns famn visar timmens sol

ave Guds svar i jorden

ave famnen i kellans timme

ave vis svar där hjelpen kan senda Guds röst i vägen

ave kommande rum vid kellans allvar

Gud rör famn i verlden

- allvar nu?

Faderns svar i famn