Surahammar Fido famnar

-vem??

timmens kall

domens hjelp

där lest hör boning vid dagen som sender dam i tyst himmelsröst

se aska famnar din nåd

Jesu sav rör famn

minnet lindar jag i verlden

du lammet följer i famn

andens ave santas kella är bandet som lemnar eld

ave santas kella

Gud svarar din dag i bindande sol

ventan är Jesu fem famnar

-skriver några av samtalen- dolda

(he suckar) 

sömmen rör nåd

visa du viljan som famnar din rums famn

visa du viljan som rör ton i hjelpen

visa du Guds famn som finner rum allvar senda

jaa

visa du Guds väg i famn

dagen vill röra din väg så visa du hjelpen i rum

Faderns svar Guds svar rör rum

famnens sol i nera havs visa kella

där gömmer vi nådens ton

så följet sender rösten som du famnar

där hjelper vi din väg vid solens röst så Fadern rör din svar

enad jag i famn