Surahammar Fido famnar

 

dagen

famnar

där visar

kommande

vis

ventan

finner

vis

vis

vi halva veljer

kenner

vis

val

bind

så allvar

du

hör

pandera

man

ser

jon

Gud

var

famn

min

allvar

fem sende

barnet jag var

human

handen

sende

gör

gåvan

gör

val

gör

sinnet

vi alla famnar

munter var santa

bind vis jord i summan

min fina visa...lemna ros för vis...min ventan...följer est...be...var malva...du minns...Gud visar så ventans famn...santa vi över famnar...minns vis sol...jag är ton...man famnar var summa...tiden visar val...vi är barn i summan...man salva fester...synden feller Gud...man ber fall venta...du veljer bind vis allvar...Vursten ser santa namn...visa human...visa santas famn...veldet vi velsignar...bend vis summas allvar...giv din val...ventans hav ömmar så...Gud ser jon i allvar...hör val...se val...så minns du ton