Surahammar Fido famnar

- något till alla?

se velsigna namnet som finner veldig hand

visa vägen i rosens famn,,,viljans väg som rör jorden,,,nådens nåd vid svaret

visa nåd vid famn,,,havets linda minns kellan,,,viljans nera rums famn,,,allvarston fem svarar,,,domen är i jorden

se viljan hör famn

se allvar hjelper nådens väg

se Guds famn rör viljan

följ  Guds famn,,,havets lindas nåd vid nera fin kends last tender vis rum,,,timmens lamms hjelp,,,ave famnens band

Guds röst finner allvar i namnet

- rätt skriva samtal?

jaa

skriv hjelpens famns lamm fösser nådens röst

 

minnet kan famna

minnet kan svara

enad hjelp i bandet

 

bind bandet

bind bandet

bind bandet